ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικάκης Κώστας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπέστιας Γιώργος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σταυρόπουλος Σταμάτης
ΤΑΜΙΑΣ Σερέτης Γρηγόρης
ΜΕΛΗ Βλάχος Σταύρος
Δημητρίου Απόστολος
Δημολίτσας Νίκος
Κασιούμης Νίκος
Μπαρμπάνης Επαμεινώνδας
  Πουλής Άγγελος
  Τσώνος Στράτος
  Μπίστας Γιώργος
  Χρήστου Νίκος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Νικάκης Κώστας               (Πρόεδρος)
Σερέτης Γρηγόρης                   (Μέλος)
Μπέστιας Γιώργος                   (Μέλος)
Σταυρόπουλος Σταμάτης       (Μέλος)
Δημολίτσας Νίκος          (Μέλος)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Μπέστιας Γιώργος , Βλάχος Σταύρος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔ Καρακώστας Σπύρος