ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παπανικολάου Άγγελος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λάζαρη Γεωργία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κυβερνήτης Αθανάσιος
ΤΑΜΙΑΣ Ζεϊμπέκης Νίκος
ΜΕΛΗ Καραγιώργος Λεωνίδας
Κόκκιος Αθανάσιος
Νικολόπουλος Νίκος
Ντάκουρης Βασίλης
Ρηγογιάννης Δημήτρης
  Συράκος Παναγιώτης
  Σώζος Βασίλης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ζήκος Ιωάννης (Πρόεδρος)
Καλλής Άκης (Μέλος)
Κουτσούκη Αγγελική (Μέλος)
Λιόντος Νικόλαος (Μέλος)
Μακρίδης Κων/νος (Μέλος)
Παπασταθόπουλος Κων/νος (Μέλος)
Πατσαντζόπουλος Αλέξ. (Μέλος)

Ρουσσάνογλου Βασίλης (Μέλος)

Χατζής Ηλίας (Μέλος)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΩΝ :

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ :

 

 

Καλλής Α, Λαΐος Θ, Φούκας Θ.

Κατέχη Αν., Σουλιώτης Απ.

 

ΚΕΔ Λιόντος Αθ., Σταθόπουλος Ευ.,Τζαμάκου Γ.