Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης Ε.Ο.Κ 31-03-23