Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ Β’ 3419/14-06-2024, σύμφωνα με το οποίο δίνεται παράταση υποβολής αίτησης εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων για το έτος 2024 έως τις 31/08/24 (Άρθρο 4 του ΦΕΚ).

Επίσης εφόσον το σωματείο έχει ελλείψεις στην αίτηση του, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης- διόρθωσης, έως και τις 15/11/24, και κάνοντας έως έξι (6) εναπαυποβολές συνολικά.

Το ΦΕΚ:
FEK-2024-Tefxos-B-03419-downloaded-14_06_2024.pdf

Η είσοδος των σωματείων στην πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων για το έτος 2024 γίνεται πλέον από τον ιστότοπο: https://somateia.minsports.gov.gr/ με χρήση κωδικών taxisnet του Σωματείου.

Για απορίες/διευκρινίσεις που αφορούν στην είσοδο στην πλατφόρμα, τα Σωματεία μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γ.Γ.Α. στο e-mail: login@gga.gov.gr.

Σας επισυνάπτουμε και τις διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της αίτησης των σωματείων:

διευκρινήσεις_11_04_2024.pdf.pdf