ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΚ# ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΑΓΩΝΕΣ:

 

Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 21.10.2023, 13:00 # ΕΚΑΣΔΥΜ/ΕΚΑΣΚΕΜ –  ΕΣΚΑΒΔΕ (U15 Αγοριών)

Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ    | 21.10.2023, 13:30 # ΕΚΑΣΔΥΜ/ΕΚΑΣΚΕΜ –  ΕΣΚΑΒΔΕ (U15&U16 Κοριτσιών)

Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 21.10.2023, 15:00 # ΕΚΑΣΔΥΜ/ΕΚΑΣΚΕΜ –  ΕΣΚΑΒΔΕ (U16 Αγοριών)

 

Κάθε αθλητής/αθλήτρια που συμμετέχει σε μεικτή ενώσεων που έχει αγώνα εκτός έδρας, θα πρέπει να προσκομίσει στον αρχηγό αποστολής υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την μετακίνησή του/της, από και προς το σημείο εκκίνησης του λεωφορείου, υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα του/της.

Επίσης όλοι οι αθλητές/αθλήτριες που συμμετέχουν στις μεικτές ενώσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα υγείας τους και να προσκομίσουν τον αριθμό δελτίου/ΑΜ τους.