Σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα που μας απέστειλε η Ομοσπονδία σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της στις 31/03/23:

Α.  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ. Αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ (ως προς συμπλήρωση της Ημερήσιας Διάταξης, σε συνέχεια  της με αριθμό 31/2.3.2023 απόφασης του Δ.Σ της Ε.Ο.Κ)
HBF-E-1593-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΕ-Γ.Σ-Ε.Ο.Κ-την-31.3.2023.pdf

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΟΚ την 31.3.2023 και
HBF-1597-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ-ΜΕ-ΤΗΝ-ΕΙΣΟΔΟ-ΚΑΙ-ΤΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΤΗΝ-ΓΣ-ΕΟΚ-31.3.2023.pdf

Γ.  ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Προτετοιμασία συμμετοχής εξ αποστάσεως στην Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ.docx

Τα ως άνω έχουν ήδη αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.basket.gr).

Τα σωματεία – μέλη μας, μπορούν να επικοινωνούν :

Α)για την επίλυση προβλημάτων και την παροχή διευκρινήσεων ή οποιασδήποτε πληροφορίας, με την αποστολή email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eok-digital@basket.gr.

Β) για θέματα που αφορούν την Εφορευτική Επιτροπή και ιδίως για αιφνίδιο κώλυμα του ορισθέντος τακτικού αντιπροσώπου του σωματείου και αντικατάστασή του από τον αναπληρωματικό ή την αντικατάσταση αυτών από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου, με την αποστολή email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eok-legal@basket.gr.