Τη Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στην αίθουσα του
ΠΕΑΚΙ Ανατολής στα Ιωάννινα, από ώρα 18:00 έως 21:00 θα πραγματοποιηθεί
ενημέρωση για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΕΟΚ από τους Εθνικούς Προπονητές
κ.κ. Μισά Κώστα, Τσαρτσαρή Κώστα, Σταυρόπουλο Νίκο και Διαμαντίδη Δημήτρη.
Πιο πριν στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων, από ώρα 14:15 έως 15:45 ο πρώην διεθνής
αθλητής και προπονητής του Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΕΟΚ κ. Διαμαντίδης
Δημήτρης, θα υποδεχτεί αθλητές και μέλη Ακαδημιών και θα υπογράψει
αυτόγραφα.