Εξεδόθη η εγκύκλιος χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2022-23 από την ΕΟΚ .