Από τους Αναπτυξιακούς Προπονητές της ΕΟΚ κ.κ. Ελευθεριάδη Γιάννη και Χατζάρα Στέφανο, καλούνται σε προπόνηση οι παρακάτω αθλητές :