Μετά από προφορική ενημέρωση της ΕΟΚ, ενημερώνουμε τα σωματεία της Ένωσης ότι όσα σωματεία δεν θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΜΗΤΡΩΟ της Γ.Γ.Α. έως 31 Ιουλίου 2022 δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος σε κανένα Πρωτάθλημα διοργάνωσης Ε.Ο.Κ ή Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

Εκ της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.