Σας γνωστοποιούμε τις Διευκρινιστικές Οδηγίες για την Άθληση στο σύνολο της επικράτειας υπό το καθεστώς ειδικών μέτρων, όπως δημοσιεύτηκαν στις 05/03 στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ:
Υπάρχει σημαντική αλλαγή στους ελέγχους covid για προπονήσεις και αγώνες:
-Αθλητές έως και 17 ετών: 1 self test την εβδομάδα για προπονήσεις/ για αγώνες 1 self test την ημέρα του αγώνα
-Αθλητές άνω των 18 ετών: 1 rapid την εβδομάδα για προπονήσεις/ για αγώνες 1 rapid 48 ώρες πριν ή 1 pcr 72 ώρες πριν
(Πίνακας σελ.11):

 

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες πατήστε Διευκρινιστικές Οδηγίες για Αθλούμενους (5/3)