Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α επικαιροποιημένες οδηγίες για την άθληση (7/2/2022) και  για τη διαχείριση κρούσματος (4/2/2022).