Ενημερώνουμε τα σωματεία-μέλη μας ότι κατόπιν απόφασης της Ε.Ο.Κ, η μεταγραφική περίοδος θα παραταθεί έως και 15/02/2022.