Στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α αναρτήθηκαν επικαιροποιημένες υγειονομικές οδηγίες που θα ισχύουν έως τις 17-1-2022. Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

Υγειονομικές Οδηγίες (2-1-2022)