Από την Γ.Γ.Α. αναρτήθηκαν επικαιροποιηγμένες οδηγίες για τη διαχείριση κρούσματος σε ομάδα . Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ