Αναρτήθηκαν επικαιροποιημένες Υγειονομικές Οδηγίες στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α με ισχύ από 6-12-2021.

Για τους αγώνες : Οι αθλητές έως 11 ετών (γενν.2010) αγωνίζονται με self test παρουσία του υπευθύνου covid την ημέρα του αγώνα.

Οι αθλητές 12 έως 17 ετών (γενν.2009 έως 2004) αγωνίζονται με rapid test 48 ωρών ενώ αν συμμετέχουν σε άνω του ενός αγώνες την εβδομάδα, σε μη διαδοχικές ημέρες π.χ                                         Τετάρτη και Σάββατο, θα εκτελούν rapid test πριν τον πρώτο αγώνα και για τους υπόλοιπους αγώνες της εβδομάδας self test παρουσία του υπευθύνου covid την ημέρα του                                              αγώνα.

Οι αθλητές 18 ετών και άνω αγωνίζονται με rapid test 48 ωρών.

 

Για τις προπονήσεις :  Οι αθλητές έως 17 ετών δύο (2) self test την εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid

Οι αθλητές 18 ετών και άνω δύο (2) rapid test την εβδομάδα.

 

Αναλυτικά το έγγραφο με τις οδηγίες Υγειονομικές Οδηγίες