Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α οι νέες επικαιροποιημένες Υγειονομικές Οδηγίες (18-10-2021). Για να τις δείτε πατήστε εδώ.