Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α επικαιροποιημένες υγειονομικές οδηγίες που ισχύουν από 4/10/2021. Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ .