Η εισήγηση για τα τέλη για κοινό και συλλόγους για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας – Αναλυτική λίστα για μπάσκετ, τένις, κολύμβηση

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας καλείται να αποφασίσει στη σημερινή της συνεδρίαση για τον καθορισμό τελών χρήσης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας για την περίοδο 2021-2022 (πισίνα, γήπεδα τένις, γήπεδα μπάσκετ).

Ειδικότερα η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας για τα τέλη ανά εγκατάσταση είναι η εξής:

Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας:

Η χρέωση της πισίνας του κολυμβητηρίου θα γίνεται ανά διαδρομή /ώρα

Α. Κοινό

α) γενική κατηγορία: τρία ευρώ (3,00 € )ευρώ κατ’ άτομο

β) φοιτητές, μαθητές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ ) ΔΩΡΕΑΝ

Β.Αθλητικοί Σύλλογοι Δήμου Πρέβεζας

Η χρέωση της πισίνας του κολυμβητηρίου θα γίνεται ανά διαδρομή Ώρα :

α) σε πέντε ευρώ (5,00 € ) ανά διαδρομή και ώρα για την κολύμβηση

β) σε πέντε (5,00 €) για τη χρήση της πισίνας για την υδατοσφαίριση

Γ.Αθλητικά σωματεία εκτός Πρέβεζας, καθώς και για ιδιωτικές σχολές γυμναστήρια καθορίζεται ως εξής:

α) σε δέκα (10,00 € )ανά διαδρομή/ώρα για την κολύμβηση και

β) σε είκοσι(20,00€) για τη χρήση της πισίνας για την υδατοσφαίριση ανά διαδρομή/ώρα

Δ.Ειδικές περιπτώσεις:

Τέλεση αγώνων – αθλητικών διοργανώσεων : εκατόν (100,00 €)

 

Γήπεδα τένις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου:

Η χρέωση των γηπέδων θα γίνεται ανά γήπεδο/ώρα

Α. Κοινό

α) γενική κατηγορία: τρία ευρώ (3,00 € ) κατ’ άτομο

β) φοιτητές, μαθητές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) ΔΩΡΕΑΝ

Β.Αθλητικοί Σύλλογοι Δήμου Πρέβεζας

Η χρέωση των γηπέδων τένις ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € ) ανά γήπεδο/ώρα

Γ.Αθλητικοί Σύλλογοι εκτός Πρέβεζας, καθώς και για ιδιωτικές σχολές και γυμναστήρια ανέρχεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά γήπεδο/ώρα

Δ.Ειδικές περιπτώσεις

Τέλεση αγώνων – αθλητικών διοργανώσεων :ανέρχεται στο ποσό των εκατόν (100,00 €)

 

Γήπεδα μπάσκετ του Δημοτικού Κολυμβητηρίου:

Η χρέωση των γηπέδων θα γίνεται ανά γήπεδο/ώρα

Α. Κοινό

α) γενική κατηγορία: τρία ευρώ (3,00 € )ευρώ κατ’ άτομο

β) φοιτητές, μαθητές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) ΔΩΡΕΑΝ

Β.Αθλητικοί Σύλλογοι Δήμου Πρέβεζας

Η χρέωση των γηπέδων μπάσκετ ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € ) ανά γήπεδο/ώρα

Γ.Αθλητικοί Σύλλογοι εκτός Πρέβεζας, καθώς και για ιδιωτικές σχολές και γυμναστήρια ανέρχεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά γήπεδο/ώρα

Δ.Ειδικές περιπτώσεις

Τέλεση αγώνων – αθλητικών διοργανώσεων :ανέρχεται στο ποσό των εκατόν (100,00 €)