Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου pdf το ΦΕΚ 1670/Β/23-4-2021 που μας προωθήθηκε από την Ε.Ο.Κ με τον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σε σωματείο :

ΦΕΚ_1670_23_4_2021