Επισυνάπτεται σε μορφή εγγράφου pdf η Πρόσκληση για  την Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες της Ε.Ο.Κ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΟΚ

 

Επίσης επισυνάπτονται και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την Γενική Συνέλευση:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΟΚ