ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ και Β’ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 – 2021

 

 

Στο Άρθρο 10  των Ειδικών Προκηρύξεων των Κατηγοριών Α’ και Β’ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΒΔΕ, τροποποιείται η παράγραφος που αναφέρεται στην ασυμβίβαστη ιδιότητα του προπονητή που έχει συμβληθεί με σωματείο, Ένωση ή Ομοσπονδία με την ιδιότητα του εν ενεργεία καλαθοσφαιριστή του ίδιου ή άλλου σωματείου.

ΙΣΧΥΕΙ :

ΑΡΘΡΟ 10 : Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 11 του Νόμου 4726/18-9-2020, όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν, στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας.