Ανακοινώθηκε ο Κανονισμός μεταγραφών 2020 ενόψει της έναρξης της μεταγραφικής περιόδου. Θα ισχύσουν οι τυπικές ημερομηνίες μεταγραφών και συγκεκριμένα :

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ – ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ – ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ : 15 – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ .

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ : 1 – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ .

Το χρονικό διάστημα 26 – 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να στείλουν τις Καταστάσεις αθλουμένων μελών τους στην ΕΟΚ όπου θα έχουν πραγματοποιήσει τις όποιες διαγραφές τους.

Για να δείτε συνοπτικά τις πιο χρήσιμες οδηγίες μεταγραφών πατήστε εδώ.

Για τον αναλυτικό Κανονισμό Μεταγραφών πατήστε εδώ.