ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

 

Έχοντας υπόψη :

α) Τον Νόμο 2725/99, άρθρα 3,4,5,6,11,12,13,14,15,16 και 17.

β) Τα άρθρα 11 μέχρι και 26 του Καταστατικού Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

γ) Την μ’ αριθμό 2 / 1 – 4 – 2020 απόφαση του Δ.Σ. Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

τα Σωματεία – Μέλη της ΕΣΚΑΒΔΕ σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στον χώρο των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (2ο χ.λ.μ Εθν. Οδού Αγρινίου – Θέρμου).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
  2. Επικύρωση Πρακτικών Γ.Σ. 1/2020.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 1-1-2020 έως 31-5-2020.
  5. Πεπραγμένα απερχόμενης Διοίκησης.
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή α) του νέου Δ.Σ. (11 τακτικών και 3 αναπληρωματικών Μελών) και β) της Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 τακτικών και 1 αναπληρωματικού μέλους).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 11:30 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων Σωματείων.