ΠΡΟΣ

                                                                                        ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

 

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

 

Έχοντας υπόψη :

α) Τον Νόμο 2725/99, άρθρα 3,4,5,6,11,12,13,14,15,16 και 17.

β) Τα άρθρα 11 μέχρι και 26 του Καταστατικού Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

γ) Την μ’ αριθμό 6/ 9 – 12 – 2019 απόφαση του Δ.Σ. Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

τα Σωματεία – Μέλη της ΕΣΚΑΒΔΕ σε Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 17  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στα Γραφεία της ΕΣΚΑΒΔΕ (Εθνικής Αντιστάσεως 1 – Αγ. Κων/νος Αγρίνιο).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
  2. Επικύρωση Πρακτικών Γ.Σ. 1/2019.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού χρήσης 2019.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 14:30 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων Σωματείων.