ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 – 2023

Ορισμοί_Διαιτητών__17_-18_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_2022
Ορισμοί Διαιτητών 24 – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 1 – 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 8 – 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 15 – 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 22 – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 2 ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 4 – 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 11 – 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 19 – 20 Νοεμβριου 2022
Ορισμοί Διαιτητών 26 – 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί-Διαιτητών-10-14-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2022
Ορισμοί Διαιτητών 17 -21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 7 – 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 14 – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 21 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 28 -30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 4-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 11-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 18 – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 4 -5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 11 – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 18 -22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 25 – 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1 -2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 8 – 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 22 – 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 27-30 AΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 4 – 7 ΜΑΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 13 – 14 ΜΑΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 27 – 28 ΜΑΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 3 – 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 – 2023

Ορισμοί Κριτών 17 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Κριτών 24 – 29 Σεπτεμβρίου 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 1-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 8 – 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 15 – 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 10 – 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 17-24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 7-8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 14-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 21 -22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 28-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 4-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ  11 – 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 18 – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 25 – 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 4- 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 11 – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 18 – 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 25-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1 -2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 7 – 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 22 – 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 27 – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 4-7 ΜΑΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 13 – 14 ΜΑΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 17 – 20 ΜΑΙΟΥ 2023
Ορισμοί ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 27 – 28 ΜΑΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 3 – 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023