ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 – 2023

Ορισμοί_Διαιτητών__17_-18_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_2022
Ορισμοί Διαιτητών 24 – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 1 – 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 8 – 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 15 – 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 22 – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 2 ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 4 – 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 11 – 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 19 – 20 Νοεμβριου 2022
Ορισμοί Διαιτητών 26 – 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί-Διαιτητών-10-14-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2022
Ορισμοί Διαιτητών 17 -21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Διαιτητών 7 – 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 14 – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 21 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ορισμοί Διαιτητών 28 -30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 – 2023

Ορισμοί Κριτών 17 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ορισμοί Κριτών 24 – 29 Σεπτεμβρίου 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 1-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 8 – 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 15 – 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 10 – 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 17-24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 7-8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 14-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 21 -22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 28-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023