ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (2023 – 2024)

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 – 2024

Α’ ΓΥΡΟΣ

 

1η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
16/9/2023 17:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16/9/2023 18:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
16/9/2023 17:00 EPIRUS SPORT ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.
24/9/2023 14:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ

 

2η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
17/9/2023 17:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17/9/2023 19:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17/9/2023 17:00 EPIRUS SPORT ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
17/9/2023 12:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ

 

3η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
24/9/2023 17:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.
23/9/2023 15:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
23/9/2023 16:00 EPIRUS SPORT ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
24/9/2023 15:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
8/10/2023 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
30/9/2023 13:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7/10/2023 14:30 EPIRUS SPORT ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
8/10/2023 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

5η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
21/10/2023 19:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
22/10/2023 20:30 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
22/10/2023 17:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Γ.Σ.Ι.
22/10/2023 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ

 

6η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
4/11/2023 16:00 EPIRUS SPORT ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5/11/2023 13:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
4/11/2023 14:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5/11/2023 10:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Γ.Σ.Ι.

 

7η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
18/11/2023 14:45 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19/11/2023 15:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
19/11/2023 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19/11/2023 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

 

1η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
3/12/2023 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
3/12/2023 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/12/2023 14:45 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2/12/2023 18:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

2η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
17/12/2023 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
17/12/2023 9:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.
17/12/2023 11:– EANK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10/1/2024 16:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

3η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
14/1/2024 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14/1/2024 14:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13/1/2024 12:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14/1/2024 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ

 

4η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
21/1/2024 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
20/1/2024 16:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
21/1/2024 12:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21/1/2024 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Α.Γ.Σ.Ι.

 

5η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
27/1/2024 14:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
27/1/2024 15:30 EPIRUS SPORT ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28/1/2024 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
28/1/2024 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

6η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
11/2/2024 11:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10/2/2024 15:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10/2/2024 16:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
11/2/2024 14:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ

 

7η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς
24/2/2024 20:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25/2/2024 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
2/3/2024 15:30 EPIRUS SPORT ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Γ.Σ.Ι.

 

***Η τέλεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4049/23.02.12

*** Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν άδειες διεξαγωγής αγώνα για τους εντός έδρας αγώνες τους, από την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.