ΠΑΙΔΩΝ – Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (2022 – 2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ – Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 -2023

Α’ ΓΥΡΟΣ

 

1η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
17/9/2022 16:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Α.Γ.Σ.Ι. 21 – 87
17/9/2022 14:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 61 – 85
17/9/2022 15:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Σ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 34 – 72
17/9/2022 18:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 49 – 73
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)

 

2η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
18/9/2022 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 57 – 38
18/9/2022 16:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 92 – 62
18/9/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 67 – 38
18/9/2022 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 72 – 41
Ρεπώ: ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

3η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
25/9/2022 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 55 – 61
25/9/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46 – 57
25/9/2022 18:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34 – 54
24/9/2022 17:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82 – 42
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.

 

4η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
2/10/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 62 – 31
2/10/2022 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 65 – 69
2/10/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 48 – 51
2/10/2022 15:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Γ.Σ.Ι. 50 – 83
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ

 

5η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
6/11/2022 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 28 – 76
15/10/2022 21:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 – 42
6/11/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 31 – 60
15/10/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 71 – 43
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

6η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
16/10/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 62 – 55
16/10/2022 15:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 51 – 54
16/10/2022 21:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Γ.Σ.Ι. 49 – 81
16/10/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 44 – 56
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.(Β)

 

7η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
23/10/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 39 – 67
23/10/2022 21:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 86 – 61
22/10/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62 – 34
22/10/2022 13:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 57 – 61
Ρεπώ: Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 8η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
30/10/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 81 – 45
29/10/2022 15:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Γ.Σ.Ι. 33 – 66
29/10/2022 16:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 58 – 87
29/10/2022 13:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 67 – 47
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 9η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
13/11/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 43 – 70
11/11/2022 21:00 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α.Γ.Σ.Ι.    – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 55- 40
12/11/2022 17:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 71 – 51
12/11/2022 21:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68- 38
Ρεπώ:   Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

 

 

1η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
20/11/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 73 – 39
19/11/2022 17:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 71 – 47
19/11/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 58 – 33
20/11/2022 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57 – 42
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)

 

2η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
27/11/2022 15:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Α.Γ.Σ.Ι. 29 – 90
26/11/2022 21:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 53 – 54
27/11/2022 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41 – 65
26/11/2022 18:30 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 48 – 71
Ρεπώ: ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

3η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
10/12/2022 17:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 97 – 48
11/12/2022 14:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 64 – 55
10/12/2022 21:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 80 – 56
8/1/2023 12:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΕ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 34 – 70
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.

 

 

4η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
18/12/2022 9:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32 – 64
17/12/2022 14:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 55 – 70
18/12/2022 16:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55 – 64
17/12/2022 18:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 93 – 44
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ

 

5η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
15/1/2023 11:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 72 – 39
15/1/2023 16:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31 – 82
14/1/2023 13:30 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 61 – 54
15/1/2023 9:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι. 48 – 87
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

 

6η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
22/1/2023 10:00 ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46 – 60
22/1/2023 18:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 50 – 55
30/1/2023 20:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 75 – 29
28/1/2023 15:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60 – 47
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.(Β)  

 

7η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
4/2/2023 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 20-0(α.α)
4/2/2023 16:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 56 – 77
6/2/2023 20:00 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι. 53 – 97
4/2/2023 14:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 60- 64
Ρεπώ: Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
5/2/2023 14:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 42 – 74
5/2/2023 16:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.   – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 69 – 29
11/2/2023 18:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 77 – 61
11/2/2023 20:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 55 – 64
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

 

 9η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
19/2/2023 16:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 71 – 30
19/2/2023 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Α.Γ.Σ.Ι. 40 – 55
19/2/2023 13:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 50 – 67
18/2/2023 20:45 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31- 73
Ρεπώ: Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ  

 

*** ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  

Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (Α , Β, Γ, Δ ) οι οποίες θα αγωνιστούν σε νοκ άουτ αγώνες μπαράζ στις έδρες των πρώτων όπως παρακάτω :

1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου

1ος Β’ Ομίλου – 2ος Α’ Ομίλου

1ος Γ’ Ομίλου – 2ος Δ’ Ομίλου

1ος Δ’ Ομίλου – 2ος Γ’ Ομίλου

Οι νικήτριες ομάδες προκρίνονται για το FINAL FOUR στο οποίο τα ζευγάρια των φιναλίστ θα προκύψουν μετά από κλήρωση .

 

***Η τέλεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4049/23.02.12

*** Τα Σωματεία είναι υπεύθυνα για τις άδειες διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.