ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Κ.Ε.Δ / Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε   – ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ                                             

12 – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

19-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

26 – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

3 – 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

17 – 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

24-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ Β.Δ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ

10 – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

17 – 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΡΙΤΩΝ-24-25 & 28-10