ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ (2023-2024)

  Βαθμοί

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ
ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6 3 3 0 0 183 83 100 0 1,000 2,193
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 3 0 3 0 83 183 -100 0 1,000 0,456