ΜΙΝΙ 2005 ΑΓΟΡΙΩΝ - Η' ΟΜΙΛΟΣ Print

 

Βαθμοί στους

 μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα

Βαθ

Αγών

Ν

Η

Μ

Επιθ

Αμυν

Διαφ

 

 

 

ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20

10

10

0

0

630

332

298

0

1,000

1,898

Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ

15

10

6

3

1

563

501

62

6

1,139

1,124

Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015

15

10

5

5

0

476

504

-28

6

0,971

0,944

Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ(Β)

15

10

5

5

0

468

505

-37

6

0,898

0,927

Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ

14

10

4

6

0

449

571

-122

0

1,000

0,786

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.

10

10

0

10

0

368

541

-173

0

1,000

0,680

 

Βαθμοί στους

 μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα

Βαθ

Αγών

Ν

Η

Μ

Επιθ

Αμυν

Διαφ

 

 

 

 

ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20

10

10

0

0

630

332

298

0

1,000

1,898

 

Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ

15

10

6

3

1

563

501

62

6

1,139

1,124

 

Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015

15

10

5

5

0

476

504

-28

6

0,971

0,944

 

Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ(Β)

15

10

5

5

0

468

505

-37

6

0,898

0,927

 

Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ

14

10

4

6

0

449

571

-122

0

1,000

0,786

 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.

10

10

0

10

0

368

541

-173

0

1,000

0,680