Ορισμοί Διαιτητών Print

Κ.Ε.Δ. / Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε. - ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019

15 – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

22 – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

6 – 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

13 – 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

20 – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

27 – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

3 – 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 10 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 17 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 24 - 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 1 - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 8 - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 15 - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
 12 - 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019
19 - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
 25 - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
1 - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
 9 - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
 16 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
 23 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
 2 - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
 7 - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
 16 - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
 23 - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 30 ΜΑΡΤΙΟΥ - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 6 - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
 13 - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
20 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019