ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικάκης Κώστας
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσώνος Στράτος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σταυρόπουλος Σταμάτης
ΤΑΜΙΑΣ Μπέστιας Γιώργος
ΜΕΛΗ Δημητρίου Απόστολος
Κασιούμης Νίκος
Μυζίκος Θεόδωρος
Ρεπάσος Δημήτρης
Μπαρμπάνης Επαμεινώνδας
Σερέτης Γρηγόρης
Πουλής Άγγελος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Νικάκης Κώστας               (Πρόεδρος)
Μπέστιας Γιώργος                 (Μέλος)
Σταυρόπουλος Σταμάτης       (Μέλος)
Μυζίκος Θεόδωρος          (Μέλος)
Τσώνος Στράτος            (Μέλος)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔ Καρακώστας Σπύρος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Μυζίκος Θεόδωρος , Μπέστιας Γιώργος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τσικριτέας Κώστας