Σας επισυνάπτουμε την υπ. αριθ. 168038 ΥΑ (ΦΕΚ 1593/Β/20-04-2021) με θέμα:

 «Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης».

Παρακαλούμε να προσέξετε δεόντως τα Άρθρα 1,2,3 και 4 του ΦΕΚ.

Η Πλατφόρμα Προεγγραφής Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, επαναλειτουργεί και έχετε την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το έτος 2021 ώστε να εγγραφείτε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Προτρέπουμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υποβάλετε έγκαιρα την αίτησή σας για εγγραφή στο Μητρώο, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα συμμετοχής σας στα Πρωταθλήματα της Ένωσης μας και δυνατότητας εισόδου του σωματείου σας στα γήπεδα.

Το ΦΕΚ 1593/Β/20-04-2021:

ΥΑ168038_ΦΕΚ1593Β20042021

Σας επισυνάπτουμε το link της ΓΓΑ για την είσοδο σας στο μητρώο:

https://gga.gov.gr/mitroo