Το Γραφείο της Ένωσης λόγω αδείας του προσωπικού θα κλείσει από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 έως τη Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019. Επικοινωνία για έκτακτα θέματα στο mail : eskavde@gmail.com