ΠΑΙΔΩΝ – Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (2022 – 2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ – Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 -2023

Α’ ΓΥΡΟΣ

 

1η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
17/9/2022 16:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Α.Γ.Σ.Ι. 21 – 87
17/9/2022 14:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 61 – 85
17/9/2022 15:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Σ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 34 – 72
17/9/2022 18:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 49 – 73
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)

 

2η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
18/9/2022 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) 57 – 38
18/9/2022 16:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 92 – 62
18/9/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 67 – 38
18/9/2022 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 72 – 41
Ρεπώ: ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

3η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
25/9/2022 13:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 55 – 61
25/9/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46 – 57
25/9/2022 18:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34 – 54
24/9/2022 17:00 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82-42
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.

 

4η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
2/10/2022 19:30 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)
2/10/2022 9:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2/10/2022 11:15 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β)
2/10/2022 15:00 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Γ.Σ.Ι.
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ

 

5η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
15/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
15/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
15/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

6η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
16/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)
16/10/2022 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
16/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Γ.Σ.Ι.
16/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.(Β)

 

 7η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
22/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
22/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Α.Γ.Σ.Ι.(Β)
22/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
22/10/2022 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπώ: Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 8η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
29/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)
29/10/2022 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Γ.Σ.Ι.
29/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
29/10/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 9η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
12/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
12/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Α.Γ.Σ.Ι.(Β)
12/11/2022 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
12/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ρεπώ:   Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

 

1η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
19/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι. – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
19/11/2022 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β)
19/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
19/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)

 

2η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
26/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Α.Γ.Σ.Ι.
26/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
26/11/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26/11/2022 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπώ: ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

3η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
11/12/2022 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)
10/12/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
11/12/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β)
10/12/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΕ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.

 

4η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
17/12/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17/12/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
17/12/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17/12/2022 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ  

 

5η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
14/1/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)
15/1/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
14/1/2023 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Α.Γ.Σ.Ι.(Β)
14/1/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.
Ρεπώ: Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

6η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
28/1/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28/1/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
28/1/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
28/1/2023 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ρεπώ: Α.Γ.Σ.Ι.(Β)  

 

7η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
4/2/2023 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)
4/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Γ.Σ.Ι.
4/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Ρεπώ: Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

8η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
11/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β) – Α.Γ.Σ.Ι.(Β)
11/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.    – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
11/2/2023 ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπώ: Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

 

 9η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ
18/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ     – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ(Β)
18/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Α.Γ.Σ.Ι.
18/2/2023 ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
18/2/2023 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ρεπώ: Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ  

 

*** ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  

Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (Α , Β, Γ, Δ ) οι οποίες θα αγωνιστούν σε νοκ άουτ αγώνες μπαράζ στις έδρες των πρώτων όπως παρακάτω :

1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου

1ος Β’ Ομίλου – 2ος Α’ Ομίλου

1ος Γ’ Ομίλου – 2ος Δ’ Ομίλου

1ος Δ’ Ομίλου – 2ος Γ’ Ομίλου

Οι νικήτριες ομάδες προκρίνονται για το FINAL FOUR στο οποίο τα ζευγάρια των φιναλίστ θα προκύψουν μετά από κλήρωση .

 

***Η τέλεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4049/23.02.12

*** Τα Σωματεία είναι υπεύθυνα για τις άδειες διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.