ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΙΝΙ 2009 – 4ος ΟΜΙΛΟΣ

  Βαθμοί στους

μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά στους

μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ
Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 5 3 2 1 0 170 143 27 0 1,000 1,189
Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 4 3 1 2 0 173 161 12 0 1,000 1,075
Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 3 2 1 1 0 101 140 -39 0 1,000 0,721
Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0,000

***Τα αποτελέσματα των (Β) ομάδων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της βαθμολογίας, αφού είναι άνευ συναγωνισμού.