ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ

  Βαθμοί στους

 μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ      
ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 2 2 0 0 115 96 19 0 1,000 1,198
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3 2 1 1 0 173 90 83 0 1,000 1,922
Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2 2 0 2 0 79 181 -102 0 1,000 0,436